administratiekantoor L.A.N. Stokman

You are here: Home page
Forward to: Bedrijfsprofiel Diensten Links Contact Route Informatie
General:

Administratiekantoor L.A.N. Stokman B.V.

Welkom bij administratiekantoor L.A.N. Stokman

Wij zijn administratiekantoor opgericht uit de behoefte bij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf aan een administratieve dienstverlener met een vernieuwend karakter. Onze doelstelling is zorg te dragen voor continue groei bij onze cliënten en personeel.

Wat kunnen wij voor u doen ?

verzorgen boekhouding
verzorgen salarisadministratie
aangifte btw, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
opstellen jaarrekeningen
fungeren als klankbord
startersadvies advies inzake belastingen
advies inzake financial planning, pensioenen en andere ondernemersverzekeringen
(ontwikkelen van) begrotingen & prognoses
(ontwikkelen van) periodieke rapportages interim-dienstverlening.

Tijdsbesparing
Door onze grote specialistische kennis kunnen wij een adequate en efficiënte boekhouding voeren. Bovendien stelt onze ervaring en kennis van de actuele financiële praktijk ons in staat om allerlei zaken snel af te handelen. Zaken die de gemiddelde ondernemer heel wat zoek- en regelwerk kosten, zoals de aangifte Omzetbelasting, boekingen, debiteuren- en crediteurenbewaking, facturering en journalisering. Uitbesteding van deze werkzaamheden betekent dus dat een ondernemer uren wint die hij kan besteden aan datgene waar hij goed in is: ondernemen.

Winstvergroting

Om een onderneming zo optimaal mogelijk te laten renderen is het noodzakelijk dat er juiste strategische beslissingen genomen worden. Het inzichtelijk en transparant maken van de dagelijkse administratie zijn daarvoor essentieel. Administratiekantoor L.A.N. Stokman weet hoe een dergelijke klus bewerkstelligd moet worden en ons werk levert dus pure winst op.

Een professionele praatpaal

Als ondernemer is het altijd prettig om iemand te hebben die feedback geeft. Administratiekantoor L.A.N. Stokman kan die rol uitstekend vervullen. Niet alleen op administratief en financieel gebied, maar ook wanneer het gaat om de bedrijfsvoering in algemene zin. Wij kennen de organisatie achter de cijfers en wij werken in een sfeer van openheid en vertrouwen.

Teller

00013076